Co mogę dla Państwa zrobic?

Kancelaria Adwokacka

Bogusławy Wierbik

Kancelaria Adwokacka Bogusławy Wierbik zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz obsługą prawną przedsiębiorców. Misją Kancelarii jest świadczenie doradztwa prawnego na najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, we wszystkich istotnych dziedzinach prawa. Kancelaria zapewnia swoim klientom ochronę prawną na każdym etapie sprawy, przed sądami powszechnymi, w postępowaniu przedsądowym oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu:

Prawa cywilnego
sprawy o zapłatę, o odszkodowanie oraz spadkowe.

Prawa rodzinnego
sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

Prawa karnego
obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem

Kancelaria adwokacka
z 13 letnim doświadczeniem


Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczęłam w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, na stanowisku asystenta sędziego. Od 2010 roku jestem członkiem samorządu adwokackiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w kancelarii adwokackiej w Zielonej Górze specjalizującej się w zakresie spraw: cywilnych, gospodarczych oraz karnych.

Podczas odbywania aplikacji adwokackiej pełniłam również funkcję społecznego kuratora sądowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych. Od 2013 roku prowadzę kancelarię adwokacką w Świebodzinie. W 2021 roku, w celu poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych uzyskałam tytuł mediatora uprawniający do wpisania mnie na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.