• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Zmiany w kodeksie karnym – obrona konieczna czyli mój dom, moja twierdza

W ostatnim czasie w mediach sporo mówiło się o nowelizacji Kodeksu karnego, a mianowicie o zmianach dotyczących obrony koniecznej, które obowiązują od 19 stycznia 2018 r.

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pytanie – „Co to jest obrona konieczna?”

Obrona konieczna jest jedną z okoliczności, która eliminuje ściganie danej osoby. Aby można było w danej sytuacji przyjąć, że osoba X działała w obronie koniecznej konieczne jest zaktualizowanie się kilku przesłanek:

-zamach ze strony napastnika musi być bezprawny czyli jego działanie musi być sprzeczne z obowiązującym prawem

-zamach ze strony napastnika musi być rzeczywisty czyli musi istnieć w rzeczywistości a nie w wyobraźni rzekomo napadniętej osoby

-zamach ze strony napastnika musi być bezpośredni czyli musi powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla osoby X

Na czym polega przekroczenie granic obrony koniecznej?

Z przekroczeniem granic obrony koniecznej mamy do czynienia wtedy, gdy środek obrony zastosowany przez osobę X wobec napastnika przekroczył granice konieczności w zakresie siły bądź rodzaju i spowodował naruszenie dobra napastnika w postaci zdrowia czy nawet życia.

Kodeks karny przewiduje jednak, że w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy osoba X zastosowała sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może ( ale nie musi) zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Jaka jest istota zmian w zakresie obronie koniecznej?

Zmiana polega na dodaniu przepisu:

Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

W praktyce chodzi o odstąpienie od wymierzenia kary obywatelowi w razie przekroczenia przez niego granic obrony koniecznej, w sytuacji zaatakowania napastnika wdzierającego się do jego domu, mieszkania czy na posesję.Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej zmiany – „z jednej strony chodzi o to, aby obywatele reagowali na akty agresji bez strachu i obaw przed poniesieniem za to odpowiedzialności karnej, z drugiej strony z przepisów prawa musi płynąć jednoznaczny przekaz, skierowany do potencjalnego zamachowca, że każdy obywatel ma prawo do obrony i skutecznego odparcia ataku.”

 Powrót