• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Szybsze przedawnienie roszczeń

Co raz częściej firmy windykacyjne wykorzystują nieświadomość ludzi i skupują dawno przedawnione roszczenia. Działaniu temu przyświeca nadzieja, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia.

Wg aktualnych przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd może to wziąć pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik podniesie taki zarzut. Jeśli tego nie zrobi powództwo zostanie uwzględnione.

Nowe rozwiązania zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia – oddali powództwo. Wówczas jakakolwiek aktywność dłużnika jest zbyteczna.

Ustawa przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych (np. czynsz najmu i dzierżawy) wynosić będzie-  tak jak dotychczas – 3 lata.

Gdy sąd stwierdzi o istnieniu roszczenia w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji zaczyna biec ponownie termin przedawnienia. Aktualnie wynosi on 10 lat. W tym okresie wierzyciel może egzekwować roszczenie. W myśl nowej ustawy,  skrócono ten termin do 6 lat (lub 3 lat w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych).Powrót