• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Pracowniku, należy Ci się jeden dzień wolnego więcej !

W tym roku Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada przypada w sobotę. Co ciekawe – to jedyne święto w 2017 r.przypadające w dzień wolny. Co to oznacza dla pracowników?

Jeśli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, wówczas pracownik ma prawo do dnia wolnego w innym terminie.

Czy pracownik może wybrać dowolny dzień? Dodatkowy dzień wolny powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co sobotnie święto. Oznacza to, że jeśli osoba otrzymuje miesięczne wynagrodzenie wówczas dodatkowy wolny dzień powinien zostać wykorzystany jeszcze w listopadzie.

Co w sytuacji gdyby święto 11 listopada przypadało w niedzielę? Wówczas dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

Czy każdy pracownik nabywa uprawnienie do dodatkowego wolnego dnia w związku z świętem wypadającym w dzień wolny w sobotę?  Nie. Pracownicy którzy pracują mniej niż 5 dni w tygodniu lub pracują w sobotę i ten dzień jest ich przeciętnym dniem pracy. Natomiast, jeżeli jednak dany pracownik ma wolne np. w poniedziałek, to za święto wypadające w ten dzień pracodawca powinien mu udzielić dodatkowego dnia wolnego.

Uwaga ! W 2018 r. Święto Trzech Króli obchodzone w dniu 6 stycznia wypada w sobotę.Powrót