• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Praca podczas upałów

Obecnie przez nasz region przechodzi fala upałów. Praca w takich warunkach  – umysłowa a zwłaszcza fizyczna nie należy do najłatwiejszych. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom ?

1) Zapewnienie napojów

Osobom które pracują na otwartej przestrzeni przysługują napoje, jeśli temperatura powietrza przekracza 25 st. C .W przypadku pracowników biurowych granica ta została zwiększona do 28 stopni Celsjusza. Co ważne – przepisy nie precyzują, czy ma to być woda, sok czy też napój gazowany typu sprite czy cola.

2) Ochrona przed słońcem

Okna w biurowcach powinny być zakryte roletami bądź żaluzjami.  Ważne – pracodawca może (nie musi) wyposażyć biuro w klimatyzację lub wentylatory. Wyjątek stanowią pomieszczenia, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30 stopni C, na przykład w hutach, zakładach odlewniczych. Wówczas pracodawca ma obowiązek zapewnić klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku pracowników. W sytuacji gdy zdecyduje się na tego rodzaju sprzętu i w konsekwencji temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 28 stopni, jest zwolniony z obowiązku zapewnienia napojów.

3) Skrócenie czasu pracy/ dodatkowe przerwy

Pracodawca może (nie musi) zdecydować się na skrócenie czasu pracy swych pracowników. Innym rozwiązaniem jest także udzielenie podwładnym dodatkowych przerw. Pracownicy winni mieć świadomość, że nie muszą odpracowywać skróconych dni pracy ani nie mogą zostać pozbawieni wynagrodzenia z tego tytułu.

4) Upał a pracownicy młodociani

Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza – 65 %.

Jeśli pracodawca nie przestrzega zasad wynikających z  bhp grożą mu dotkliwe sankcje w postaci wysokich grzywien.

 

 

 Powrót