• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Naprawienie szkody w procesie karnym

Nikt z nas nie chce zostać ofiarą przestępstwa. Niestety, często nie sposób temu zapobiec.  Załóżmy, że komuś „przeszkadzało” nasze zaparkowane przed domem auto bądź ucierpieliśmy przechodząc na przejściu dla pieszych na skutek niefrasobliwości jednego z kierowców. Sprawca został skazany. Nasze poczucie sprawiedliwości zostało zaspokojone. Jednak nadal pozostajemy z uszkodzonym autem, którego naprawa będzie kosztować krocie bądź czeka nad długoletnia i  – przede wszystkim – kosztowna rehabilitacja.

Czy jesteśmy w stanie już w trakcie procesu karnego dochodzić naprawienia wyrządzonej nam szkody? Odpowiedź brzmi : TAK!

Obecnie sąd ma możliwość orzeczenia obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej nam na skutek przestępstwa.  Co ważne – sąd może miarkować wysokość tego obowiązku, czyli szkoda może być naprawiona zarówno w całości jak i odpowiedniej części.

Ważne ! Kiedy sąd ma OBOWIĄZEK orzec obowiązek naprawienia szkody? Gdy  jako pokrzywdzeni złożymy stosowny wniosek. Wobec czego warto posiadać wiedzę w tym zakresie i wnosić o orzeczenie tego środka kompensacyjnego.

Czy można orzec obowiązek naprawienia szkody wynikającej z jakiegokolwiek przestępstwa? Tak. Istotne jest jednak to, aby sprawca przestępstwa został skazany.  W przypadku warunkowego umorzenia postępowania nie tracimy możliwości dochodzenia obowiązku naprawienia szkody od sprawcy.

Kto może złożyć wniosek o obowiązek naprawienia szkody?  Sam pokrzywdzony bądź inna osoba uprawniona (np. w razie śmierci pokrzywdzonego – osoba najbliższa lub pozostająca na jego utrzymaniu).

Czy istnieje termin na złożenie wniosku o naprawienie szkody? Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wniosek taki może złożyć przed zamknięciem przewodu sądowego czyli do momentu rozpoczęcia mów końcowych stron.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia tego rodzaju roszczeń w procesach karnych. W sprawie jednego z naszych klientów, któremu podpalono stoisko handlowe wraz towarem uzyskaliśmy orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w kwocie 80 000 zł. Warto więc skorzystać z tej opcji, zwłaszcza, że nie zamyka ona drogi do dochodzenia ewentualnej niezaspokojonej części roszczenia na drodze procesu cywilnego.

 Powrót