• WYSOKI

  POZIOM

  OBSŁUGI PRAWNEJ

 • INDYWIDUALNE

  PODEJŚCIE

  DO KAŻDEJ SPRAWY

Jak spisać testament żeby był ważny?

Spisanie testamentu to w naszym kraju nadal czynność abstrakcyjna, znana przede wszystkim z filmów.  Sporządzenie ważnego testamentu jest bardzo proste.

Ustawodawca wyróżnia testamenty :

—zwykłe – holograficzny, notarialny i allograficzny

—szczególne – ustny, podróżny, wojskowy

Najpowszechniejszą i najprostszą formą jest – pomimo zagadkowej nazwy – testament holograficzny. Wystarczy zachować kilka elementów gwarantujących jego ważność.

 1. Odręczność —- spadkodawca musi spisać testament w całości czytelnym pismem ręcznym, nie można posługiwać się maszyną do pisania, komputerem etc.; spadkodawca może to uczynić bez obecności świadków

 

 1. Podpis —- powinien składać z imienia i nazwiska by nie było wątpliwości kto jest spadkodawcą

 

 1. Miejsce podpisu —- powinien być złożony pod treścią rozporządzenia ( w innym wypadku testament może być nieważny!), wszystko co zostanie dopisane pod podpisem jest nieważne

 

 1. Data —- należy podać dzień, miesiąc i rok sporządzenia testamentu, nie ma znaczenia miejsce umiejscowienia daty

 

 1. Przekreślenia i dopiski —- spadkodawca może przekreślać wyrazy, części zdań, zdania lub całe fragmenty już napisanego tekstu; należy je wówczas uważać za nienapisane; zmiany tego rodzaju dokonane przez spadkodawcę po podpisaniu testamentu będą skuteczne, jeżeli ujawni on wolę dokonania tego rodzaju zmian, opatrując je przynajmniej datą

 Powrót