• WYSOKI

    POZIOM

    OBSŁUGI PRAWNEJ

  • INDYWIDUALNE

    PODEJŚCIE

    DO KAŻDEJ SPRAWY

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Zbliżają się wybory samorządowe. Zapewne są wśród nas osoby, których miejsce zameldowania nie jest tożsame z miejscem zamieszkania, a którym nie jest obojętna obsada lokalnych władz. Aby móc głosować poza miejscem swego meldunku należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Jak to zrobić?

Wyjścia są dwa – przez internet bądź w urzędzie.

Załatwienie tej formalności drogą internetową wymaga posiadania profilu zaufanego. Informacje na temat tego jak założyć taki profil i jakie korzyści z niego płyną uzyskać można pod adresem –

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Wniosek może złożyć każdy zamieszkujący na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany. Oczywiście osoba taka mu być pełnoletnia i posiadać prawa wyborcze.

Jeśli obywatel nie ma profilu zaufanego, pozostaje pofatygowanie się do urzędu gminy. Należy wypełnić wniosek i deklarację. Potrzebny będzie też dokument tożsamości i jego kopia.Należy pamiętać by zadbać o to odpowiednio wcześniej.

Wzór wniosku – https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborc%C3%B3w_deklaracja.pdf/f1b822ba-c611-416d-9cb8-f65b92fe4cfd

Wniesienie wniosku jak i ewentualny wpis do rejestru wyborców są usługami bezpłatnymi.

Decyzję o wpisaniu (lub odmowie wpisania) do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Urzędnik może odmówić wpisania do rejestru wyborców — jeśli uzna, że dana osoba nie mieszka tam, gdzie deklaruje. W takiej sytuacji można złożyć skargę do sądu rejonowego za pośrednictwem  wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Termin na zaskarżenie decyzji odmownej to 3 dni od jej otrzymania.

 Powrót